Thursday, February 10, 2011

Pelihara tajwid semasa baca al-Quran

AL-QURAN adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda kemukjizatan Nabi terakhir dan sebagai panduan hidup kepada manusia sehinggalah ke hari kiamat.

Wahyu memberi maksud bahawa Al-Quran bukanlah kalam atau perkataan atau ciptaan manusia tetapi ia adalah sesuatu yang terus daripada Allah SWT.

Setiap Muslim dikehendaki wajib mengenal serta boleh membaca al-Quran kerana al-Quran ini merupakan sumber ilmu utama dan panduan yang terbaik dalam kehidupan.

Sekiranya mereka tidak boleh membaca maka dituntut untuk mempelajarinya. Seperkara yang harus diambil berat dalam pembacaan al-Quran adalah membacanya secara bertajwid.

Mutakhir, banyak video, cakera padat (CD) dan audio di pasaran yang memapar dan memperdengarkan bacaan al-Quran tanpa menitikberatkan hukum tajwid dan hanya sekadar untuk dikomersialkan.

Walaupun ia adalah satu usaha yang baik tetapi kita seharusnya memelihara keaslian dan ketepatan dalam membacanya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW semasa hayatnya amat menitikberatkan pembacaan al-Quran yang tepat dan betul.

Ini dapat dilihat daripada gesaan-gesaan yang disebut dalam al-Quran itu sendiri. Firman Allah yang bermaksud: Dan bacalah al-Quran dengan tartil. (al-Muzammil: 4)

Ayat ini jelas menunjukkan Allah SWT memerintahkan Nabi SAW membaca al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil iaitu mengelokkan sebutan akan setiap huruf dan makhrajnya secara bertajwid.

Ini membuktikan bahawa bacaan al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bacaan bertajwid dan bukan sekadar bacaan biasa sahaja.

Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah manakala mengamalkannya dalam bacaan adalah fardu ain yakni wajib ke atas setiap Muslim lelaki dan perempuan.

Walaupun seseorang itu hanya mahu membaca al-Quran walaupun satu ayat, dia tetap perlu membacanya dengan tajwid yang betul, tidak kira sama ada dia pernah mempelajarinya atau pun tidak.

Perkara seumpama ini boleh dilihat terutamanya dalam lakonan drama atau filem yang melibatkan pembacaan al-Quran di kalangan para pelakon yang memegang watak orang yang baik, sama ada ustaz atau ustazah.

Begitu juga dengan para pendakwah, imam, qari, hafiz atau sesiapa sahaja yang mana perlu diingatkan bahawa al-Quran itu adalah Kalam Allah yang perlu dibaca dengan tajwid dan bukan dibaca seperti surat khabar.

Oleh kerana mengamalkan ilmu tajwid adalah satu kewajipan maka ditegaskan di sini bahawa mempelajarinya juga adalah satu kewajipan demi untuk menyempurnakan tuntutan tersebut.

Kaedah mempelajari tajwid perlulah secara berguru. Ini kerana setiap dalam bacaan akan ditegur oleh guru tersebut. Oleh sebab itu untuk mencari guru perlulah mengambil dan mempelajarinya daripada guru-guru al-Quran yang diakui tentang keahliannya dalam ilmu tajwid.

Guru itu pula mestilah juga seorang yang pernah mempelajarinya daripada guru-guru yang berkeahlian sebelum mereka. Perkara ini penting untuk memastikan agar kesahihan bacaan itu terpelihara.

Dewasa ini banyak guru yang tidak ahli dalam bidang tersebut yang membuka kelas-kelas pengajian dan berani pula untuk mengeluarkan sanad secara terus menerus.

Jika dikeluarkan sijil tamat pengajian ia masih lagi boleh diterima pakai tetapi jika mengeluarkan sanad ia akan menimbulkan banyak persoalan dan prasangka kerana bukan sebarangan orang yang boleh mengeluarkannya. Ini cukup bahaya jika ia terus berkembang dalam masyarakat kita.

Walaupun zaman ini penuh dengan kecanggihan teknologi dan sains tetapi harus diingatkan bahawa tradisi berguru dalam mengamalkan ilmu wahyu masih lagi terikat dengan cara lama. Adalah tidak memadai hanya melalui kaset, cakera padat video (VCD), buku-buku dan audio semata-mata.

No comments:

Post a Comment