Monday, March 8, 2010

BILAKAH AKAN TERJADI KEHANCURAN

Daripada Abu Hurairah r.a berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi Muhammad S.A.W. sedang berada dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir,tiba-tiba datang seorang A'rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah S.A.W. "Bilakah akan terjadi hari Kiamat?Maka Muhammad S.A.W. pun meneruskan percakapannya. Maka sebahagian yang hadir berkata, "Beliau (Nabi)mendengar apa yang ditanyakan,tetapi pertanyaan itu tidak disukainya" Sementara yang lain pula berkata, "Bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu." Sehingga Nabi Muhammad S.A.W. selesaidari percakapannya beliau bersabda, "Di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Lalu Arab Badwi itu menyahut, "Ya!Saya wahai Rasulullah"

Maka Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari Kiamat" Arab Badwi itu bertanya pula, "Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?' Nabi Muhammad S.A.W. menjawab, "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan hari kiamat"

H.R.BUKHARI

KETERANGAN

Pada hari ini banyak urusan telah diserahkan kepada bukan ahlinya,sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi.

Bila urusan telah diserah,
kepada orang yang bukan petah,
maka tunggulah hancur dan punah,
ibarat retak menanti belah.

Orang yang ahli bukan tiada,
tapi peluang tidak dibuka,
tamak dan rakus jadi penggoda,
akhirnya kita hancur semua.

No comments:

Post a Comment