Tuesday, January 26, 2010

PERPADUAN

PERPADUAN sentiasa menjadi keutamaan masyarakat Islam baik di Malaysia, nusantara mahupun sedunia. Perpaduan ummah adalah tuntutan agama. Ia menjadi nilai dalaman terpenting dalam menghadapi berbagai cabaran luar. Munculnya "tata dunia baru" sekarang melihat masyarakat Islam sebagai ancaman yang perlu dihapus. Rantau Asia Tenggara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dicemburui oleh kuasa-kuasa besar. Perubahan-perubahan keadaan ekonomi di Malaysia berlaku dengan cepat. Perkara-perkara ini menjadi alasan kenapa perpaduan ummah diperlukan sekarang.

Perpaduan adalah salah satu asas dalam mempertahankan masyarakat Islam di dunia ini daripada musnah. Ia menjadi benteng bagi menyekat musuh-musuh Islam membolot peluang-peluang keuntungan hasil kemajuan yang dicapai di rantau Asia Tenggara. Perpaduan juga menjadi kekuatan bagi mengerah seluruh kekuatan masyarakat Islam. Ia penting bagi masyarakat Islam di Malaysia supaya tidak mudah diketepikan dalam merebut faedah daripada kemajuan dan pembangunan yang ada.

Secara teorinya,perpaduan ini tidak sukar diwujudkan. Kaedah ini dapat difahami daripada al-Quran, sunah dan huraian-hiraian para pakar agama. Namun, secara praktikalnya ia terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah. Terutamanya realiti buruk umat Islam sendiri.

No comments:

Post a Comment