Saturday, February 13, 2010

GOLONGAN ANTI HADIS

Daripada Miqdam bin Ma'dikariba r.a berkata:Bahawasanya Rasulullah S.A.W bersabda:"Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya,lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata:"Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan" (Kemudian Nabi S.A.W melanjutkan sabdanya):"Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah S.A.W samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah S.W.T."

H.R. ABU DAUD & IBNU MAJAH

KETERANGAN

Lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas al-Quran. Ia hanya percaya kepada al-Quran sahaja. Baginya,Hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar dari ikatan agama Islam. Pada realitinya seseorang itu tidak akan memahami al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi S.A.W.

Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Maka Hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak-kehendak ayat-ayat serta menghuraikan dan menerangkan yang musykil. Oleh kerana itu,syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan al-Quran sahaja,tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi S.A.W.

Al-Quran itu kalam Ilahi,
pedoman hidup kekal abadi,
hadis junjungan jangan dinafi,
tempat kedua pedoman suci.

Ulama salaf jadi ikutan,
banyak mengarang berbagai 'Sunah'
jadikan ia sebagai pegangan,
janganlah ia kita abaikan.

No comments:

Post a Comment