Wednesday, February 10, 2010

ILMU AGAMA AKAN BERANSUR-ANSUR HILANG

Daripada Abdullah bin Anr r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda 'Bahawasanya Allah S.W.T tidak mencabut (menghilangkan ) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah S.W.T menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim-ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim-ulama,orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu bertanya,,mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengeteahuan. Mereka sesat dan akan menyesatkan orang lain.'

H.R.MUSLIM

KETERANGAN:

Sekarang ini alim-alim ulama sudah berkurangan. Satu semi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa melayu mengatakan,"patah tumbuh hilang berganti",peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim-ulama. Mereka patah,payah tumbuh dan hilang,payah berganti. Sampailah satu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dengan ulama. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim-ulamalah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maka apabila telah putus alim-ulama,hilanglah segala sesuatu yang bernilai.

Di akhir-akhit ini,kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W tadi. Di mana bilangan alim-ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan tang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Inilah realiti masyarakat kita hari ini. Oleh itu,perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untukmenyelesaikannya.

Ilmu agama beransur hilang,
para ulama kian berkurang,
ilmu dunia makin cemerlang,
jadi tumpuan semua orang.

Bekalkan diri ilmu akhirat,
untuk laksana amal ibadat,
tuntutlah ilmu sebelum diangkat,
negeri akhirat dapat selawat.

No comments:

Post a Comment