Friday, February 26, 2010

LIMA BELAS MAKSIAT YANG MENURUNKAN BALA

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a Rasulullah S.A.W. bersabda ; "Apabila umatku telah membuat lima belas perkara ini maka bala akan turun kepada mereka iaitu:
 1. Apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu.
 2. Apabila amanah itu dijadikan suatu sumber keuntungan.
 3. Zakait dijadikan hutang.
 4. Anak derhaka kepada ibunya.
 5. Suami memperturutkan kehendak suami.
 6. Sedangkan ia berbaik-baik dengan kawannya.
 7. Suka menjauhkan diri dari ayahnya.
 8. Suara sudah ditinggikan didalam masjid.
 9. Yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka.
 10. Seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya.
 11. Khamar (Arak) sudah diminum dimerata tempat.
 12. Kain sutera banyak di pakai oleh kaum lelaki.
 13. Para artis disanjung-sanjung.
 14. Muzik banyak dimainkan.
 15. Generasi akhir umat ini melaknat (menyalahkan) generasi pertama (sahabat) maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi atau mereka akan diroboh menjadi makhluk lain.
KERETANGAN

Dunia hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W. ini,cuma mungkin belum sampai ke peringkat akhir.

Banyak maksiat orang lakukan,
balakan turun sebagai seksaan,
angin yang merah Allah tiupkan,
gempa yang dasyat dan mengegarkan.

Sudahlah diri teruk sekali,
kenapa pula orang dicaci,
sahabat Nabi suka dimaki,
itu perangai orang yang dikeji.


Harta negara jadi habuan,
bagi siapa pegang jawatan,
wang amanah diniagakan.

Anak derhaka tidak terbilang
awan dibaiki,ibu dibuang

Orang yang hina suka ditabal
Orang dimulia kerana nakal

Jadilah zakat laksana hutang
Kehendak isteri tidak dihalang

Suruhan ayah suka ditinggal
Di dalam masjid suka berbual

Arak diminum tiada sopan
Kain sutera jadi pakaian

No comments:

Post a Comment